Ukrainian (UA)
Викладання Загальноєвропейські рекомендаціі оцінки рівня знань

Європейська загальна система володіння іноземними мовами (CECR)Опис рівнів від A1 до C2

Незалежно від обраних дат та кількості вашого вільного часу, щоб вивчити французьку мову, ми вам запропонуємо курс, що вам підходить.

Європейська загальна система оцінки володіння мовами має дваі головні мети: поперше, гармонійно складати підручники, спираючись на спільний фундамент залежно від того, що повинен знати учень, та також це інструмент, що допомагає учню зрозуміти на якому етапі вивчення мови він знаходиться.  

Рівень A1/A2 : елементарний. Лімітовані знання мови
Рівень B1/B2 : середній. Поширені знання французької мови
Рівень C1 : досвідчений. Добре володіння мовою
Рівень C2 :професіональний. Чудове володіння мовою 

Додатково до цих рівнів, школа Азюрлінгва пропонує: 

A0 : абсолютний початківець. Ніяких знань французької мови. 

Який ваш рівень французької мови ?

Ви можете приблизно визначити ваш рівень, зробивши Тест знання французької мови онлайн , розроблений нашою командою вчителів.  

Цілі спілкування на уроці
наші уроки французької мови проходять відповідно до прогресії, встановленої Загальноєвропейськими рекомендаціями оцінки рівня знань, які описують цілі спілкування (слухати, брати участь в розмові, висловлюватись усно та письмово, читати та писати) для кожного рівня знання мови ( початковий, елементарний, середній, досвідчений, удосконалений)...Інтерес цієї класифікації полягає в тому, що ви можете оцінити прогрес на кожному етапі вивчення мови та також у будь-який момент життя. 
Загальноєвропейські рекомендації оцінки рівня знань (CECR)


Аудіювання
Читання
Участь у розмові
Усне тривале мовлення
Письмо
A1
Я розумію окремі знайомі слова і дуже прості фрази в повільно і чітко звучній мові в ситуаціях повсякденного спілкування. Я розумію знайомі імена, слова, а також дуже прості пропозиції в оголошеннях, плакатах або каталогах Я можу брати участь в діалозі, якщо мій співбесідник повторює на моє прохання в сповільненому темпі свій вислів або перефразовує його, а також допомагає мені сформулювати те, що я намагаюся сказати. Я можу ставити прості запитання і відповідати на них в рамках відомих мені тем. Я умію, використовуючи прості фрази і речення, розповісти про місце, де живу, і людях, яких я знаю. Я можу писати прості листівки (наприклад, поштові відкритки), заповнювати формуляри, вносити своє прізвище, національність, адреса в реєстраційний листок в готелі.
A2-1 Впізнавати прості висловлювання, які вже зустрічались та були почуті в знакомих ситуаціях. Розуміти цифри та числа в незалежному використанні та прості слова, які характеризують  героя в короткому повідомленні.  Розуміти у письмовій формі висловлювання, що вже зустрічались раніше. Визначати головну тему в особливому листі або у тексті знайомого зразку. Брати участь у коротких розмовах в простих звичайних ситуаціях ( зустріч, покупки, прохання надати інформацію), при цьому розмовник не проявляє великих труднощів у розумінні.  Вміти представлятися та розказувати про свою родину та друзів ( особистість, робота, дозвілля, дім...) кількома простими реченнями.  Передати у двох або трьох реченнях просту інформацію, отриману в усній формі. 
A2-1 Я розумію прості незнайомі висловлювання, але які стосуються відомих тем. Я розумію короткі та чіткі робочі вказівки. Я розумію числата цифри у реченнях.  Я розумію головну у простому та короткому тексті, який містить дуже мало незнайомих структур та слів. Я знаходжу інформацію в інформативному тексті, в якому йдеться про знайому сферу або тему.  В короткій розмові, я ставлю питання та відповідаю на знайомі теми, коли відповідь не потребує довгого монологу або пояснення власної позиції щодо теми.  Я вмію описати декількома реченнями та дуже простим способом своє особисте положення та надавати найважливішу інформацію про себе в рамках теми розмови ( смаки, освіта...).  Я вмію писати коротке просте повідомлення, щоб повідомити інформацію, спираючись на документи або використовуючи словник. Головний зміст написаного залишається зрозумілим, навіть якщо містить декілька помилок. 
A2-3 Я вмію розуміти про що йде мова у дискусії на знайому тему. У короткій розповіді я вмію розуміти прості речення та впізнавати слова або словосполучення, які вказують на зміну часу, а також найбільш поширені логічні зв'язки .  Я вмію розуміти головне у тексті або короткому та простому повідомленні на вже знайому тему. Я вмію впізнавати логічні та хронологічні маркери у повідомленні.  Я вмію спілкуватись в простій та звичній ситуації, після підготовки, якщо вона складається тільки з обміну інформацією на знайомі теми. Під час цього обміну я роблю  декілька помилок, але вони не ускладнюють розуміння.  Я вмію описувати декількома реченнями та простими способами мій нещодавній досвід. (стажування, робота...) Я вмію писати особистого листа, щоб представитися, подякувати або розказати про себе. Я вмію писати записку або коротке повідомлення у відповідь на запитання. Але необхідно перечитувати декілька разів, щоб виправити помилки, які заважають розумінню. 
B1-1 У короткій розповіді я вмію впізнавати перебіг подій та знаходити зв'язок між місцями, героями та подіями. У будь-якому іншому аудіо-документі такої ж важкості я розумію головну інформацію.   Я впізнаю структуру тексту або простого не довгого листа. Я розумію головні події та ідеї, що містяться у тексті або у листі на знайому тему.  Я беру участь у розмові, яка містить звичний обмін інформацією та водночас декілька повідомлень про власне особисте положення ( родина, дозвілля, робота, освіта) та також просту інформацію на знайомі теми.  Я вмію зв'язно та просто описати досвід або подію. Я вмію висловлювати власну думку.  Я вмію писати простий зв'язнийтекст на знайому тему. Я вмію писати особистого листа. Я можу, перечитавши, виправити вагомі помилки. 
B1-2 У дискусії, яка триває менше 2 хвилин, я можу зрозуміти позицію кожного спірозмовника, коли вони чітко висловлюються на знайому тему. Я вмію знаходити специфічну інформацію в інформативному тексті. В більш довгій розповіді, я можу зрозуміти перебіг подій, якщо тема вже знайома.  У будь-якому тексті або короткому повідомленні, витриманому у стандартному регістрі, я розумію головну інформацію про професійне середовище, що вже знайоме або знайомої тематики.  Я без труднощів беру участь у розмові, та не відчуваю напруження, коли співрозмовники торкаються незнайомих тем. Я все ще шукаю слова, щоб спитати про допомогу у співрозмовника.  Я вмію виказувати та підтверджувати у стислій формі мою думку або мої плани, моя промова відзначається зв'язністю.  Я вмію розповідати про події, складати резюме стажування або досвіду у тексті довжиною не менше 10 рядків, не часто користуючись словником. 
B1-3 Я розумію деталі розповіді на знайому тему тривалістю не менше 2 хвилин. Я розумію технічну інформацію про товари або послуги. Я розуміію аргументи, представлені різними членами дискусії, якщо вони чітко сформульовані.  Я розумію головне усього тексту або письма, які не перевищують 40 рядків, написаний у стандартному мовному регістрі та який торкається знайомої професійної сфери або вивченої тематики.  Я вмію триматись у більшості ситуацій, в яких ми можемо опинитися під час подорожі у франкомовну країну. Я вмію брати участь без підготовки у розмовах на знайомі теми або теми, які цікавлять особисто, та які стосуються повсякденного життя.  Я вмію розповісти про інтригу фільму ( роману...) та описати своє враження, використовуючи логічні та хронологічні маркери.  Я без труднощів вмію писати особистого листа або простий та зв'язний текст на знайомі теми, перевіряючи, щоб помилок було небагато та щоб вони не заважали читанню документа.
B2
Я розумію розгорнуті доповіді і книги і що міститься в них навіть складну аргументацію, якщо тематика цих виступів мені вистачає знайома. Я розумію майже всі новини і репортажі про поточні події. Я розумію вміст більшості фільмів, якщо їх герої говорять на літературній мові. Я розумію статті і повідомлення по сучасній проблематиці, автори яких займають особливу позицію або висловлюють особливу точку зору. Я розумію сучасну художню прозу. Я можу 6ез підготовки досить вільно брати участь в діалогах з носіями мови, що вивчається. Я умію брати активну участь дискусії по знайомій мені проблемі, обгрунтовувати і відстоювати свою точку зору. Я можу зрозуміло і докладно висловлюватися по широкому кругу питань, що цікавлять мене. Я можу пояснити свою точку зору з актуальної проблеми, надаючи все аргументу «за» і «проти». Я умію писати зрозумілі детальні повідомлення по широкому кругу питань, що цікавлять мене. Я умію писати есе або доповідь, освітлюючи питання або аргументуючи точку зору «за» і «проти». Я умію писати листи, виділяючи ті події і враження, які є для мене, — особливо важливими.
C1
Я розумію розгорнуті повідомлення навіть якщо вони мають нечітку логічну структуру і смислові зв'язки не виражені експліцитно. Я майже вільно розумію всі телепередачі і фільми. Я розумію великі складні нехудожні і художні тексти, їх стилістичні особливості. Я розумію також спеціальні статті і технічні інструкції великого об'єму, навіть якщо вони не стосуються сфери моєї діяльності. Я умію спонтанно і нашвидку, не зазнаючи труднощів в підборі слів, виражати свої думки. Моя мова відрізняється різноманітністю мовних засобів і точність їх вживання в ситуаціях професійного або повсякденного спілкування. Я умію точно формулювати свої думки і висловлювати свою думку, а також активно підтримувати будь-яку бесіду. Я умію зрозуміло і докладно викладати складні теми, об'єднувати в єдине ціле складові частини, розвивати окремі положення і робити відповідні виводи. Я умію чітко і логічно виражати свої думки у письмовій формі і детально освітлювати свої погляди. Я умію детально викладати в листах, вигадуваннях, доповідях складні проблеми, виділяючи те, що мені представляється найбільш важливим. Я умію використовувати мовний стиль, відповідний передбачуваному адресатові.
C2
Я вільно розумію будь-яку розмовну мову при безпосередньому або опосередкованому спілкуванні. Я вільно розумію мову носія мови, що говорить в швидкому темпі, якщо у мене є можливість звикнути до індивідуальних особливостей його вимови. Я вільно розумію всі типи текстів, включаючи тексти абстрактного характеру, складні в композиційному або мовному відношенні: інструкції, спеціальні статті і художні твори. Я можу вільно брати участь в будь-якій розмові або дискусії, володію всілякими ідіоматичними і розмовними виразами. Я нашвидку висловлююся і умію виражати будь-які нюанси значення. Якщо у мене виникають труднощі у використанні мовних засобів, я умію швидко і непомітно для тих, що оточують перефразовувати свій вислів. Я умію нашвидку вільно і аргументовано висловлюватися, використовуючи відповідні мовні засоби, залежно від ситуації. Я умію логічно побудувати своє повідомлення так, щоб привернути увагу слухачів і допомогти їм відзначити і запам'ятати найбільш важливі положення. Я умію логічно і послідовно виражати свої думки у письмовій формі, використовуючи при цьому необхідні мовні засоби. Я умію писати складні листи, звіти, доповіді або статті, які мають чітку логічну структуру, що допомагає реципієнтові відзначити і запам'ятати найбільш важливі моменти. Я умію писати резюме і рецензії як на роботи професійного характеру, так і на художні твори.


Європейська загальна система оцінки володіння мовами має дваі головні мети: поперше, гармонійно складати підручники, спираючись на спільний фундамент залежно від того, що повинен знати учень, та також це інструмент, що допомагає учню зрозуміти на якому етапі вивчення мови він знаходиться.

Розроблені Радою Європи, яка розповсюдила їх у 30 країнах та послужило продовженням роботи, яка проводилась навколо " рівнів-порогів", Загальноєвропейські рекомендації оцінки рівня знань - це необхідна складова частина навчання, яка дозволяє встановити цілі для досягнення на різних етапах навчання та викладання мови та обирати найкращі засоби для досягнення поставленої мети. 

Вони також детально описують те, чому повинні навчитись студенти, щоб використовувати мову у комунікативних цілях ( мовленнєві навички), а також знання та навички, яким треба навчитись для ефективної комунікації. 

Ці загальні рекомендації були розроблені для подолання труднощів комунікації, які народжуються у різниці освітніх систем та, таким чином, полегшити процес порівняння результатів оцінювання між країнами. 

Вони звертаються до тих, хто має відношення до викладання або вивчення мов та оцінки знань мов: творців програм, викладачів, методистів, учнів...

 Cecr визначив 3 типи користувачів-студентів, яким буде потрібно реалізувати задачі у різних повсякденних ситуаціях. 

Елементарний користувач : рівні A1 та A2
Незалежний користувач : рівні B1таt B2
Досвідчений користувач : рівні C1 та C2

(Ми запрошуємо вас прочитати повністю " Загальноєвропейські рекомендації: вивчати, викладати, оцінювати") 
Подсказка

Розетки бывают разные в зависимости от страны. Подумайте о мультирозетке, собирая чемоданы

 

Мотивы обучения в Azurlingua...


Занятия для дебютантов


Знак качества, признанный французским государством.


Тарифы и спецпредложения, соответсвующие вашим ожиданиям.


Признание университетов (сотрудничество с университетами).

11 уровней французского языка,  Azurlingua предлагает педагогический материал для всех!


NEW : У вас есть возможность оплаты в 2, 3 или 4 раза без административных взносов.


И еще
 
 

ü  11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !

image image image

Rejoignez-nous !

 
Социальные сети

Поделитесь на Facebook !Вам нарвится эта страница?
Тогда помогите нам стать популярными!


Azurlingua

Cours Professeurs

Stages pédagogiques

formation pour Professeurs

formations pour professeurs

Programme Exécutif

Pratiquez le français des Affaires!

programme executive

Programme éxecutif pour Adultes


Découvrir le Français à travers son histoire, sa musique, sa culture, tel est la vocation de ce blog.


ми є членами
soufflecampus francecsnfla

Вони нам довіряють

Експертиза центр SELFEE